EFOP-1.10.4-18-2019-00021

„Egészségügyi ösztöndíj támogatás a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban”

A projekt az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával, az Európai Szociális Alap finanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében - vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozással- valósul meg.

Az egészségügy humán erőforrásának megfelelő szintű biztosítása az egészségügyi szolgáltatások minőségének és biztonságának az alapfeltétele.

Az egyre komplexebb egészségi problémák indokolják az ellátás színvonalának javítását, továbbá a betegbiztonság emelése megkívánja, hogy jól képzett szakorvosok segítsék az egészségtudatos magatartás kialakítását, a gyógyulást, a rehabilitációt és vállaljanak nagy szerepet a magyar lakosság egészségügyi állapotának és gyógyulási esélyeinek javításában. Ehhez jól képzett, elhivatott, egészségügyi szakember utánpótlásra van szükség.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program intézkedése célul tűzi ki olyan munkaerő utánpótlást biztosító ösztöndíj programok indítását, amelyek eredményeként nő a közszolgáltatásokban jelentkező hiányszakmákban és hiányszakmákra jelentkezők száma és javul az elmaradott járásokban a különböző közszolgáltatásokban dolgozók száma a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés esélyének biztosítása érdekében.

A projekt alapvető célja, hogy javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, csökkenjen a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók működését veszélyeztető nagymértékű humánerőforrás hiány és jól képzett szakorvosok révén javuljon a magyar lakosság egészségi állapota.

A projekt részcéljai:

 • váljanak vonzóbbá az általános orvosi oklevéllel rendelkezők számára a hiányszakmának minősülő szakorvosi területek,
 • javuljon a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók által nyújtott ellátás színvonala és a betegbiztonság a szakmailag megfelelően felkészült humánerőforrás utánpótlás biztosítása által.

A projekt célcsoportja:

Hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított, vagy a külön jogszabály szerint elismert általános orvosi oklevéllel rendelkező azon rezidensek, akik

 • a miniszter által adott évre rendeletben meghatározott hiányszakmákban első szakorvosi szakképzésüket nem kezdték meg, vagy szakképzésük folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásakor és a felhívás megjelenését követően fejeződik be, vagy
 • a miniszter által adott évre rendeletben meghatározott hiányszakmákban második vagy harmadik szakorvosi szakképzésüket nem kezdték meg vagy szakképzésük folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásakor, és a felhívás megjelenését követően fejeződik be
 • ráépített szakorvosi szakképzésüket nem kezdték meg, vagy szakképzésük folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásakor, és a felhívás megjelenését követően fejeződik be.
 A támogatás összege:
4 567 500 Ft
 Támogatás intenzitása:
100 %
 A projekt megvalósítási időszakának kezdete:
  2020.01.01.
 A megvalósítás fizikai befejezése:
  2023.03.31.

Kedvezményezett:

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza
6400 Kiskunhalas, dr. Monszpart László u. 1.


A pályázatban résztvevők internetes elérhetőségei:

Magyarország Kormánya

Európai Szociális Alap

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_esza_0.jpg

Kórházunk

Kiskunhalas, Kiskőrös, Kecel és a környező települések lakosságának kínál egészségmegőrző, betegség-megelőző, diagnosztikai, műtéti és ápolási gyógyító egészségügyi szolgáltatásokat, rendszeres gondozási, eseti ambuláns, egynapos sebészeti és fekvőbeteg ellátás keretében.

Elérhetőség

KISKUNHALAS
Kórház és szakrendelő

 •   6400 Kiskunhalas,
       Dr. Monszpart L. u. 1.
 •   06-77/ 522 000
       06-77/ 522-022 (előjegyzés)
 •   06-77/ 522 011
 •   igazgatas(@)halasi-korhaz.hu
       elojegyzes(@)halasi-korhaz.hu
 
KISKŐRÖS - Szakrendelő
 •   6200 Kiskőrös,
       Kossuth L. u. 6.
 •   06-78/311-922, 06-78/311-340
       és 06-78/311-484
 •   igazgatas(@)halasi-korhaz.hu
       elojegyzes_kiskoros(@)
       halasi-korhaz.hu
 
KECEL - Szakrendelő
 •   6237 Kecel, Fő tér 3-4.
 •   06-78/ 420 211
      +36 30/ 526 4751 (előjegyzés)
 •   igazgatas(@)halasi-korhaz.hu

 

Térkép

Projekt